DE CE-p kenmerkt zich door de bouwkundige integratie vanhet dakdeel dat op het platte dak van de woning of het complex wordt geplaatst. Hierin zijn alle voorzieningen opgenomen om de warmtepomp, ventilatie en zonnepanelen te laten functioneren